İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar

Veri sorumlularının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kesilecek idari para cezaları yıllara göre aşağıdaki gibi olacaktır.
10. Madde – Aydınlatma Yükümlülüğü ihlalinde – 2020 yılı: Alt Sınır: 9.012 ₺ – Üst Sınır: 180.263 ₺
12. Madde – Veri Güvenliği ihlalinde – 2020 yılı : Alt Sınır: 27.037 ₺ – Üst Sınır: 1.802.640 ₺
15. Madde – Kurul Kararı ihlalinde – 2020 yılı : Alt Sınır: 45.062 ₺ – Üst Sınır: 1.802.640 ₺
16. Madde – VERBİS Yükümlülüğü İhlalinde – 2020 yılı: Alt Sınır: 36.050 ₺- Üst Sınır: 1.802.640 ₺
Bu eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.
 

Hapis Cezaları

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedilmesi : *
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası (TCK 135)
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi: *
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası (TCK 136)
Sürelerin geçmiş olmasına karşın verilerin yok edilmemesi:
bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası (TCK 138)

*Bu suçların Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle yapılması halinde cezalar %50 oranında artırılır (TCK 137)