Kişisel Verilerin Korunması Hizmet Paketleri

Danışmanlık – Eğitim

“Başarının yolu, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. ” – Walt Disney

Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci

Yasal Zorunluluklar

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile Anayasamızın özel hayatın gizliliği hakkına dair 20. maddesinde yapılan değişiklikle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı da getirilmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yasal düzenleme de yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle kişisel verilerin korunmasının uygulanmasında yasal zemin…

Kişi Hakları

Gerçek kişiler vatandaş olup olmadıklarına bakılmaksızın, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların…

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Gerçek kişilere tanınan kişisel verilerin korunması hakkını sağlamak üzere veri sorumlularının yükümlülükleri aşağıdaki gibidir. Veri sorumlusu kişisel veriyi elde ederken ilgili kişiyi aydınlatmak zorundadır. Veri sorumlusu istisnai haller haricinde ilgili kişinin rızası bulunmadan veriyi işleyemez. Elde edilen kişisel veriler amacı dışında kullanılamaz. Veri sorumlusu işlediği her türlü kişisel veriyi korumak…

İDARİ VE CEZAİ

YAPTIRIMLAR

İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar

Veri sorumlularının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kesilecek idari para cezaları yıllara göre aşağıdaki gibi olacaktır.
10. Madde – Aydınlatma Yükümlülüğü ihlalinde – 2020 yılı: Alt Sınır: 9.012 ₺ – Üst Sınır: 180.263 ₺
12. Madde – Veri Güvenliği ihlalinde – 2020 yılı : Alt Sınır: 27.037 ₺ – Üst Sınır: 1.802.640 ₺
15. Madde – Kurul Kararı ihlalinde – 2020 yılı : Alt Sınır: 45.062 ₺ – Üst Sınır: 1.802.640 ₺
16. Madde – VERBİS Yükümlülüğü İhlalinde – 2020 yılı: Alt Sınır: 36.050 ₺- Üst Sınır: 1.802.640 ₺
Bu eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.
 

Hapis Cezaları

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedilmesi : *
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası (TCK 135)
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi: *
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası (TCK 136)
Sürelerin geçmiş olmasına karşın verilerin yok edilmemesi:
bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası (TCK 138)

*Bu suçların Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle yapılması halinde cezalar %50 oranında artırılır (TCK 137)

VERBİS Kullanıcı Adı ve Şifresi Nasıl Alınır?