Uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası haline gelirken, kişisel veri toplayan ücretsiz ortamların riskleri tedirgin ediyor. Educasual* hem kişisel verileri korumak hem de dünyanın en iyi  58 üniversitesinin kullandığı LMS sistemi olan Open EdX**’i ve BigBlueButton***’ı bir araya getirerek ulusal ihtiyaçlara uygun birleştirmiş ve akademik eğitim altyapısı haline getirmiştir.
 
Educasual, bilginin değerinin yükseldiği çağda bilgiyi ve bilimi katma değerli hizmetlere çevirerek akademisyenlerin ve profesyonellerin hizmet sunum platformudur.
*© 2020 Educasual, Sarpozan Teknoloji A.Ş.’ye ait eğitim teknoloji projesidir.
**© 2012–2020  Open edX is registered trademarks of edX Inc. All Rights Reserved,
***© 2020 BigBlueButton belongs to its owners
Uygulayıcının KVKK Eğitimi ve Uygulama Rehberi
 
Canlı Toplantı Odası
Çevrimiçi İçerik:
Başlangıç
1 – Haklar ve Cezalar
2 – Kişisel Verileri Koruma Hukuku
3 – Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
4 – Envanterin Çıkarılması ve VERBİS Kaydı
5 – Süreç Başlangıç Hazırlığı
6- Uyum Süreç Yürütümü
7 – Uyum Süreç Yönetimi
8 – İşyeri Uyumluluk Yürütümü
9 – Uyum Süreklilik Yönetimi
10 – Sertifika Sınavı
Çalışanlar için Kişisel Veri Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 
Kişisel Verilerin Korunması
İlgili Kişi
İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanın Sorumlulukları
  1. Genel Olarak Çalışan Sorumlulukları
  2. Aydınlatma İşleminin Yerine Getirilmesi
  3. Açık Rıza Alma İşlemlerinin Yerine Getirilmesi
  4. Başkalarına Kişisel Veri Aktarım İşlemlerinin Yerine Getirilmesi
  5. Veri İhlalinin Yetkililere Bildirimi Sorumluluğu
  6. Çalışanın Cezai Sorumluluğu
  7. Çalışanın Mali Sorumluluğu
  8. Çalışanın Hukuki Sorumluluğu ve Sonuçları