KVKK uyum süreçlerinin el ile yürütülmesi, hesap tabloları ile kapsamlı tablolar yapılması, korunması veya buradaki bilgilerin güncellenmesi zor ve dikkat gerekiren bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.
 
KVKKpro yazılım teknolojisinde tamamen yerli ve milli özgün modüller ile 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken tüm işlemler uçtan uca yönetim altında otomatik ve uygulayıcıların işlemleri %95’e kadar kolay hale getirmiştir.
 
KVKKpro ile her veri sorumlusuna özgü veri tabanını yönetmek ve özelleştirmek mümkündür.
 
Tablolar, taahhütnameler, aydınlatma metinleri, açık rıza beyanları ve politika belgeleri otomatik olarak oluşturulur ve yapılan değişiklikler ilgili dokümanlar da anında güncellenir.
 
Dokümanlar bilgisayarlara çok kullanılan belge formatlarında indirilebileceği gibi veri sorumlusunun internet sayfalarına da gömülebilir, embed yöntemi ile internet sitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan tüm güncellemeler anında internet üzerinden de erişilebilir hale gelir.
 
Kişisel Veri Envanteri ile uyumlu VERBİS kayıt örneği yükümlülüğün güvenle yerine getirilmesine destek olur.
 
Akıllı iş planı ile veri sorumlusunun veri işleme alışkanlıklarına göre uyum sürecinde yapılması gereken tüm işlemler için veri sorumlusuna özel iş planı oluşturur ve tamamlanan işleri faaliyet raporuna taşıyarak, yapılan işlemlerin yönetime raporlanmasını da sağlar.